خرید ممبر واقعی

افزایش ممبر از طریق نوتیفیکشن

تمامی ممبر های جذب شده در این روش واقعی می باشد

  • سرعت بالا در انجام سفارشات
  • دقت در انجام کار
  • پشتیبانی قوی
  • کیفیت بالا
پکیجقیمتتعدادسفارش
پکیج A65 هزارتومانهر 30 هزار ارسال + پنل ارسالسفارش
پکیج B120 هزارتومانهر 70 هزار ارسال +پنل ارسالسفارش
پکیج C160 هزارتومانهر 100 هزار ارسال +پنل ارسالسفارش
پکیج D270 هزارتومانهر 200 هزار ارسال +پنل ارسالسفارش
پکیج E400 هزارتومانهر 300 هزار ارسال +پنل ارسالسفارش

ما با افزایش اعضای واقعی کانال شما کسب و کارتان را رونق می بخشیم

افزایش ممبراختیاری تضمینی

تمامی ممبر های جذب شده در این روش واقعی می باشد

  • سرعت بالا در انجام سفارشات
  • دقت در انجام کار
  • پشتیبانی قوی
  • کیفیت بالا
پکیجقیمتتعدادسفارش
پکیج A105 هزارتومان1000ممبرسفارش
پکیج B195 هزارتومان2000ممبرسفارش
پکیج C285 هزارتومان3000 ممبرسفارش
پکیج D380 هزارتومان4000 ممبرسفارش
پکیج E475 هزارتومان5000 ممبرسفارش

ما با افزایش اعضای واقعی کانال شما کسب و کارتان را رونق می بخشیم